TOMOHISA YAMASHITA
LIVE TOUR 2013
-A NUDE-

25 Tokyo sinfonietta [ 0[ ]